Tên và chi tiết liên lạc của công ty:

 • Tên: Xe Trung Quốc
 • Địa chỉ: Tầng 7, tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hotline: 0982.235.222 – 0985.981.801
 • Email: xetaitrungquoc24h@gmail.com
 • Hội đồng quản trị:  Mai Văn Tân

§ 1 Thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân

Nếu bạn sử dụng phiếu mua hàng trực tuyến của Xe Trung Quốc, Xe Trung Quốc sẽ thu thập nhiều dữ liệu khác nhau từ bạn, trong một số trường hợp còn được gọi là dữ liệu cá nhân. Đây là thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc nhận dạng (sau đây gọi là “chủ thể dữ liệu”).

1. Truy cập các trang web https://xetrungquoc.com.vn nói chung

Khi truy cập các trang web https://xetrungquoc.com.vn, bạn truyền dữ liệu đến máy chủ web của chúng tôi thông qua trình duyệt Internet của bạn (vì lý do kỹ thuật). Dữ liệu sau được ghi lại trong khi kết nối đang chạy để liên lạc giữa trình duyệt Internet của bạn và máy chủ web của chúng tôi:

 • Ngày và thời gian yêu cầu
 • Tên của tệp được yêu cầu
 • Trang mà tập tin được yêu cầu
 • Trạng thái truy cập (tệp được chuyển, không tìm thấy tệp, v.v.)
 • Trình duyệt web và hệ điều hành được sử dụng
 • Địa chỉ IP đầy đủ của máy tính yêu cầu
 • Khối lượng dữ liệu được truyền

Vì lý do bảo mật kỹ thuật, đặc biệt là để ngăn chặn các nỗ lực tấn công máy chủ web của chúng tôi, những dữ liệu này được chúng tôi lưu trữ tạm thời. Chúng tôi không thể đưa ra kết luận về từng người trên cơ sở dữ liệu này.

Thông tin cá nhân hơn nữa chỉ được thu thập nếu nó được cung cấp miễn phí, ví dụ như một phần của yêu cầu hoặc đăng ký. Tùy thuộc vào khu vực liên quan, Xe Trung Quốc sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp để trả lời các câu hỏi của bạn, để xử lý đơn đặt hàng của bạn và cho mục đích quản trị kỹ thuật của các trang web. Cụ thể, việc sử dụng trong các lĩnh vực tương ứng như sau:

2. Biểu mẫu liên hệ

Nếu bạn liên hệ với Xe Trung Quốc thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang web của Xe Trung Quốc, dữ liệu bạn cung cấp sẽ được lưu trữ để tin nhắn của bạn có thể được chuyển đến đúng người liên hệ. Dữ liệu của bạn được cung cấp qua biểu mẫu liên hệ sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, đặc biệt là không dành cho quảng cáo. Sau khi trả lời yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa yêu cầu của bạn và dữ liệu cá nhân liên quan.

3. Nghiên cứu thị trường (ví dụ Đăng ký & Win)

Trong khuôn khổ theo luật định, Xe Trung Quốc sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích nghiên cứu thị trường và nếu bạn đã đồng ý rõ ràng bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh văn bản sau:

“Tôi quan tâm đến các cuộc khảo sát sâu hơn qua điện thoại hoặc e-mail trong bối cảnh nghiên cứu thị trường của Xe Trung Quốc!”

Là một phần của “Đăng ký & Thắng” hoặc các hoạt động nghiên cứu thị trường khác, Xe Trung Quốc lưu trữ lời chào, tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại của bạn, khu vực mà bạn tự gán cho mình (riêng tư hoặc thương mại) điền vào các trường này hoặc đánh dấu vào ô – năm sinh của bạn cũng như số phần, tên sản phẩm, ngày mua sản phẩm Xe Trung Quốc của bạn và bạn quan tâm đến các khảo sát nghiên cứu thị trường tiếp theo.

§ 2 Chuyển và xóa dữ liệu cá nhân

1. Truy cập trang web Xe Trung Quốc

Dữ liệu được lưu trữ khi chỉ truy cập các trang web https://xetrungquoc.com.vn (§ 1) sẽ không được chuyển cho bên thứ ba.

2. Mẫu liên hệ

Chỉ khi yêu cầu hoặc nhận xét của bạn được gửi đến một công ty khác của nhóm Xe Trung Quốc ngoài công ty có biểu mẫu liên hệ bạn đã sử dụng, tin nhắn và dữ liệu liên quan của bạn sẽ được truyền đến đúng người liên hệ trong đúng công ty. Dữ liệu bạn đã nhập trong biểu mẫu liên hệ trực tuyến của Xe Trung Quốc sẽ không được chuyển cho các bên thứ ba khác trừ khi bạn được thông báo cụ thể về việc này.

3. Truyền đến cơ quan chức năng và các cơ quan công quyền khác

Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chuyển cho các bên thứ ba bên ngoài nhóm Xe Trung Quốc, nếu cơ quan công quyền có trách nhiệm hoặc tổ chức nhà nước ra lệnh tiết lộ thông tin trong các trường hợp riêng lẻ, thì Xe Trung Quốc có nghĩa vụ phải làm như vậy.

4. Nghiên cứu thị trường

Tất cả dữ liệu được thu thập trên các trang web của Xe Trung Quốc cho mục đích nghiên cứu thị trường sẽ được sử dụng riêng cho mục đích nội bộ của Xe Trung Quốc và sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Họ bị xóa khi kiến ​​thức của họ không còn cần thiết cho nghiên cứu thị trường.

§ 3 Lưu ý bảo mật

1. Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chung:

Xe Trung Quốc đã thực hiện một loạt các biện pháp bảo mật để bảo vệ đầy đủ thông tin cá nhân.

Tất cả dữ liệu được lưu trữ tại Xe Trung Quốc được bảo vệ bằng các biện pháp vật lý và kỹ thuật cũng như các biện pháp thủ tục nhằm hạn chế quyền truy cập vào thông tin cho những người được ủy quyền đặc biệt theo tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

Các trang web Xe Trung Quốc được đặt phía sau tường lửa phần mềm để ngăn truy cập từ các mạng khác được kết nối với Internet. Ngoài ra, chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân. Những nhân viên này được đào tạo về thực hành bảo mật và quyền riêng tư và sẽ giữ bí mật thông tin của bạn.

2. Truyền dữ liệu an toàn

Việc truyền dữ liệu cá nhân của bạn trong khuôn khổ của quy trình đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến được mã hóa bằng công nghệ Lớp cổng bảo mật (“SSL”) tiêu chuẩn của ngành (phiên bản mã hóa SSL 3).

§ 4 Cookies / quảng cáo liên quan đến sử dụng (quảng cáo theo hành vi)

1. Sử dụng cookie

“Cookies” được sử dụng để nhắm mục tiêu theo hành vi trên trang web của chúng tôi. Đây là các tệp văn bản bằng cách dữ liệu chứa thông tin sử dụng (trang web đã truy cập, số lượt truy cập, thời gian truy cập, thời gian lưu trú trên các trang riêng lẻ, v.v.), tức là hồ sơ sử dụng, được lưu trữ trên đĩa cứng của bạn. Các hồ sơ người dùng này được ẩn danh và được đánh giá trong quy trình đánh giá kỹ thuật (thống kê), để cho phép lựa chọn liên quan đến lợi ích của người dùng tương ứng khi quảng cáo Internet (ví dụ biểu ngữ) được tải lên các trang web khác. Trong mọi trường hợp, dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ email được lưu trữ trong cookie.

2. Phân tích Adobe

Trang web này cũng sử dụng Adobe Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Nếu thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng trang web được truyền đến máy chủ Adobe, cài đặt sẽ đảm bảo rằng địa chỉ IP được ẩn danh trước khi định vị địa lý và được thay thế bằng địa chỉ IP chung trước khi lưu trữ. Thay mặt nhà điều hành trang web này, Adobe sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của người dùng, để tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và sử dụng internet cho nhà điều hành trang web. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của Adobe Analytics không được hợp nhất với dữ liệu Adobe khác. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong trường hợp này, bạn không thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web này trong phạm vi đầy đủ của chúng. Bạn cũng có thể ngăn Adobe thu thập dữ liệu (bao gồm địa chỉ IP của bạn) do cookie tạo và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và xử lý dữ liệu này bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm trình duyệt có sẵn tại liên kết sau:http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html